Gebruiksvoorwaarden – Mr Card

Bijgewerkt op 22 november 2023.

Adtechpanda Negocios Digitais LTDA, een Braziliaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder CNPJ: 42.637.234/0001-94, is de maker, eigenaar en onderhouder van de Senhor Cartão-website, waarvan het domein is https://SenhorCartao.com/ 

Senhor Cartão is een website gespecialiseerd in het creëren van inhoud met betrekking tot financiële educatie. De website biedt informatie, diensten en inhoud over verschillende financiële producten/diensten, zoals onder meer creditcards, leningen, financieringen en soorten beleggingen.

Het is vermeldenswaard dat wij ons niet bemoeien met enig proces dat de analyse en/of goedkeuring van krediet van onze klanten of partners met zich meebrengt, zodat de uiteindelijke beslissing om zaken te doen, krediet te verlenen of een aanbieding te doen altijd bij hen ligt, in overeenstemming met de eigen krediet- en risicocriteria en -beleid.

Gebruik van de website is afhankelijk van acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Senhor Cartão. In de Gebruiksvoorwaarden worden de verantwoordelijkheden, verplichtingen en plichten vastgelegd van gebruikers die de website bezoeken en/of gebruiken.

Door de website te bezoeken en/of te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De site wordt beheerd door Senhor Cartão.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten van de website op een verantwoorde en ethische wijze te gebruiken.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van zijn persoonlijke gegevens.
 • Senhor Cartão is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de website.

Als de gebruiker het niet eens is met de vastgestelde voorwaarden, raden wij hem aan de diensten van Senhor Cartão niet te gebruiken.

Sectie I – Toelating

1.1 Om toegang te krijgen tot de diensten van Senhor Cartão moet de gebruiker:

 • Ga akkoord met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid;
 • Minimaal 18 jaar oud zijn en volledige civiele capaciteit hebben.

1.2 Als de gebruiker niet aan de bovengenoemde criteria voldoet, mag hij geen toegang krijgen tot de diensten van Senhor Cartão.

Sectie II – Contact

2.1 Iedereen kan contact opnemen met Senhor Cartão als hij problemen wil oplossen, twijfels wil ophelderen of klachten wil indienen.

2.2 Om contact op te nemen, kan de gebruiker het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de Senhor Cartão-website, te vinden op de link https://SenhorCartao.com/contact/

Sectie III – Verantwoordelijkheden van de partijen

3.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Senhor Cartão.

3.2 Senhor Cartão is niet verantwoordelijk voor het beleid en de gebruiksvoorwaarden van websites van derden, noch voor informatie over diensten of producten die op deze websites worden geadverteerd.

3.3 Om de veiligheid en transparantie van transacties die via links van derden worden uitgevoerd te garanderen, moet de gebruiker het beleid en de gebruiksvoorwaarden van websites van derden controleren voordat hij een transactie uitvoert.

3.4 Om uw gegevens en apparaten te beschermen, moet de gebruiker de nodige maatregelen nemen om infectie door virussen of malware te voorkomen tijdens het surfen of het overbrengen van gegevens op internet. Senhor Cartão is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door dit soort incidenten.

3.5 Senhor Cartão is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de website of gebeurtenissen die als overmacht worden beschouwd. Misbruik van de website omvat activiteiten zoals het verspreiden van illegale of schadelijke inhoud, het schenden van auteursrechten of pogingen tot ongeoorloofde toegang tot het systeem. Gebeurtenissen die als overmacht worden beschouwd, zijn onder meer natuurrampen, terroristische daden of oorlogen.

3.6 Senhor Cartão vraagt geen geldbedragen om een dienst te verlenen of toegang te krijgen tot de inhoud ervan. Verzoeken om stortingen of bankoverschrijvingen voor dit doel zijn frauduleus.

3.7 Senhor Cartão verzendt geen e-mails waarin om persoonlijke of registratiegegevens wordt gevraagd, noch uitvoerbare bijlagen of downloadlinks.

Sectie IV – Gebruiksvoorwaarden en beperkingen

Senhor Cartão stelt de volgende gebruiksvoorwaarden vast voor toegang en gebruik van zijn diensten en inhoud:

 1. De diensten van Senhor Cartão mogen alleen worden gebruikt voor legale en geoorloofde doeleinden.
 2. De gebruiker moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De gebruiker dient de intellectuele eigendomsrechten van Senhor Cartão en derden te respecteren.
 4. De gebruiker moet zich respectvol en niet-discriminerend gedragen.
 5. De gebruiker moet waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie vrijgeven.
 6. De gebruiker mag geen schade toebrengen aan Senhor Cartão of diensten van derden.
 7. De gebruiker mag zonder toestemming geen persoonlijke gegevens van derden verzamelen of volgen.
 8. De gebruiker mag zich niet bezighouden met spammen, phishing of andere vormen van misbruik.
 9. De gebruiker mag de diensten van Senhor Cartão niet gebruiken voor obscene of immorele doeleinden.
 10. De gebruiker mag de veiligheidsmaatregelen van Senhor Cartão of diensten van derden niet verstoren of omzeilen.

Gevolgen van het overtreden van de gebruiksvoorwaarden: Senhor Cartão kan de toegang van de gebruiker tot zijn diensten opschorten of annuleren als een van de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie zijn vastgelegd, wordt geschonden.

Sectie V – Beperkingen van aansprakelijkheid en garanties

Senhor Cartão garandeert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of veiligheid van haar diensten niet. De gebruiker erkent dat het gebruik van de diensten van Senhor Cartão onderhevig kan zijn aan risico's, waaronder de mogelijkheid van fouten, onderbrekingen en opschorting.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Senhor Cartão. Senhor Cartão is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies of andere immateriële verliezen.

Sectie VI – Geldigheid en uiterste termijn

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van Senhor Cartão zijn geldig voor onbepaalde tijd. Elke klacht met betrekking tot het gebruik van Senhor Cartão, onder deze Voorwaarden of het Privacybeleid, moet worden ingediend binnen 90 (negentig) dagen vanaf de datum van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht.

Sectie VII – Wetgeving

7.1 De algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Senhor Cartão worden beheerst door de wetten van de Federale Republiek Brazilië, inclusief de federale grondwet, het burgerlijk wetboek, de consumentenbeschermingswet, de algemene wet van Marco Civil da Internet en de Algemene Wet bescherming persoonsgegevens.

Sectie VIII – Inhoud en intellectueel eigendom

8.1. Inhoud en intellectueel eigendom

Senhor Cartão is eigenaar van de inhoud die op zijn website en sociale netwerken wordt gepubliceerd, inclusief teksten, afbeeldingen, video's en andere formaten. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en kan niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, weergegeven of in afgeleide werken worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Senhor Cartão.

8.2 Verantwoordelijkheid

Senhor Cartão is niet verantwoordelijk voor inhoud die door derden wordt gegenereerd, zoals opmerkingen en berichten op forums of sociale netwerken. Adtechpanda Negocios Digitais LTDA is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of sociale netwerken, ongeacht of deze direct, indirect, incidenteel of gevolgschade is.

8.3 Overtredingen

Senhor Cartão kan inhoud verwijderen die in strijd is met de Braziliaanse wetten, ongeacht of deze illegaal, lasterlijk, aanstootgevend is of inbreuk maakt op de rechten van derden. Zij kan ook de accounts beëindigen van gebruikers die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Sectie IX – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Senhor Cartão kan elk onderdeel van zijn diensten op elk moment wijzigen en de levering van zijn diensten beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers en derden hebben voor deze wijzigingen geen recht op enige compensatie of restitutie.

Als u de website van Senhor Cartão gebruikt, accepteert u deze Algemene Voorwaarden. Degenen die het niet eens zijn met deze voorwaarden moeten afzien van het gebruik van de website.

Sectie X – Contactinformatie

Als de gebruiker informatie of verduidelijking nodig heeft, evenals een oplossing voor mogelijke vragen, neem dan contact op met het klantenserviceteam via het kanaal https://SenhorCartao.com/contact/